HISTORIEN OM HUMANS1234

Humans1234 er oprindeligt udviklet i Danmark af Erik Toft

Humans1234 er en metode, som grundlæggende er baseret på Erik Tofts teorier og modeller. Erik Toft var i en årrække toneangivende i Danmark når det gælder teori og praksis indenfor salg og kommunikation. Han står bag en række væsentlige bøger indenfor salg heriblandt især bøgerne ’Fra sælger til salgschef’ og ’Den effektive sælger’. Konceptsalget – fra kontakt til kontrakt er ligeledes et afgørende værk, og det er herfra metoden Humans1234 stammer. Taktisk element 3 i konceptsalget hedder ’De 4 kundetyper: Deres behov, adfærd og kropssprog.

Salg er kommunikation mellem to parter

Erik Toft’s teori var at salg er kommunikation mellem to parter – kunden og sælgeren – og forløber selvfølgelig bedst, jo bedre sælgeren er til ’at læse’ kunden. Ifølge Erik Toft åbner mennesker ikke op før  relationen (kemien) er på plads, så evnen til “at møde”  kunden og på dennes præmisser, er den vigtigste nøglefaktor i alt salg.

Maslow, erfaringer og tusindvis af observationer

Erik Tofts kundetyper bygger på Maslows behovspyramide, Erik Toft’s egne erfaringer og tusindvis af observationer fra kontakten mellem mennesker i samhandelssituationer.

I 1996 købte Per Jønsson sammen med to andre rettighederne til at videreføre, videreudvikle og undervise i Erik Tofts metoder og modeller. I 2006 køber coach og mentor Peter Carlsen en halvpart i metoden. Duo’en Carlsen og Jønsson har siden videreudviklet metoden og i samarbejde med kommunikations- og marketingspecialist Ken Sloth Rasmussen blev navnet Humans1234 skabt i 2007.

Humans1234 videreudvikles løbende

Udviklingsarbejdet i perioden 2006- 2016 har betydet, at metoden i dag er meget anvendelig og benyttet både indenfor detailhandlen og i den offentlige sektor, især i kommunerne, om end de fleste kunder stadigvæk er indenfor business-to-business segmentet.